Lijst Begunstigden­

 • BLIJDORP vzw,
  • Dienstverleningscentrum voor jongeren met een matig en/of ernstig verstandelijke beperking, te Buggenhout.

 

 • BOKS vzw,

  • Organisatie voor kinderen en volwassenen met een stofwisselingsziekte, te Melsele.

 

 • Klavertje Vier,
  • Buitengewoon onderwijs voor kinderen met leerstoornissen, te Vilvoorde.

 

 • DE KINDERPLANEET vzw,
  • Vrije gemengde basischool. t.v.v. het onderhoud en grondige herstelling van de infrastructuur, te Mariekerke

 

 • DE KOMPANIE vzw,
  • Inclusief creatief atelier waar personen met een licht tot matige  (verstandelijke ) beperking en of motorische of sensoriele beperking kunnen aan deelnemen, te Mortsel

 

 • DOEPA,

  • DOE activiteiten voor Personen met Autisme, te Dessel.

 

 • ERGASIA vzw,

  • Tewerkstellingsproject voor normaal begaafde volwassenen met een stoornis binnen het autismespectrum, te Niel.

 

 • OPSTAP vzw

  • Vereniging voor ouders met een gehandicapt kind, te Bornem.

 

 • NEKTARI,

  • Is in beweging met talent. Ze zetten maxi-maal in op begeleiding van zowel werk als zorg, te Puurs-Sint-Amands.

 

 

 • ANKER,

  • OKRA te Mariekerke. OKRA is een vereniging van, voor en door 55-plussers. Je vindt in OKRA tal van mogelijkheden om leeftijdsgenoten te ontmoeten en samen activiteiten te doen. Daarbij krijg je de kans om je talenten te ontplooien, blijf je actief en kan je mee in de steeds evoluerende wereld.

 

 • FCSMB - MARIEKERKE-BRANST vzw, 

  • Voetbalclub FCSMB, De verdere uitbouw van FCS Mariekerke - Branst, de sportieve opleiding van de jongeren en verbetering van de sportinfrastructuur, te Mariekerke.

 

 • HOME EMMAUS vzw,

  • Erkend als tehuis voor werkende doven, bezigheidshome, beschermd wonen en dagcentrum te Ledeberg - Gent.

 

 

 • SJABI DE WISSEL,

  • Buitengewoon Basisonderwijs De Wissel Sjabi, afd.type 2 (De wijkschool), voor kinderen met een matig tot zware verstandelijke vertraging, te Puurs.
    

 • MPI KOMPAS,

  • Buitengewoon basisonderwijs type 1-2-4 en autisme – internaat en semi internaat, te Sint-Niklaas
    

 • SAMANA,

  • SAMANA is een vereniging van en voor langdurig zieken en gezonden. Samen met duizenden vrijwilligers biedt SAMANA een waaier van activiteiten aan om het sociaal isolement van langdurig zieken te doorbreken en ze te steunen in hun leven met een chronische ziekte te Mariekerke.

 

 • SPIERZIEKTEN VLAANDEREN vzw,

  • Vlaamse vereniging voor neuromusculaire aandoeningen, zelfhulpgroep voor patiënten met een spierziekte, te Melle.

 

 

Volgens de statuten van de vzw “Palingfestival” wordt er nooit geld gegeven.

De betaling gebeurt op basis van voorgelegde facturen.