Lijst Begunstigden­

 • BLIJDORP vzw,
  • Dienstverleningscentrum voor jongeren met een matig en/of ernstig verstandelijke beperking, te Buggenhout.

 

 • BOKS vzw,

  • Organisatie voor kinderen en volwassenen met een stofwisselingsziekte, te Melsele.

 

 • BuBaO ZONNEHART,
  • Voor kinderen en jongeren tussen 0 en 21 jaar met een matig, ernstig, diep verstnadelijke of meervoudige beperking te Aartrijke.

 

 • BWZ KLEIN BRABANT,

  • FLEGADO bescherm en begeleid wonen, dagcentrum en tehuis voor niet werkende te Ruisbroek-Puurs.

 

 • DE KINDERPLANEET vzw,
  • Vrije gemengde basischool. t.v.v. het onderhoud en grondige herstelling van de infrastructuur, te Mariekerke

 

 • DE KOMPANIE vzw,
  • Inclusief creatief atelier waar personen met een licht tot matige  (verstandelijke ) beperking en of motorische of sensoriele beperking kunnen aan deelnemen, te Mortsel

 

 • DE SCHAKEL,
  • Welzijnsschakels zijn 188 welzijnsschakelgroepen met duizenden mensen die zich vrijwillig inzetten in de strijd tegen armoede, sociale uitsluiting en discriminatie en voor een rechtvaardige en duurzame samenleving waarin iedereen meetelt te Sint-Job-in-'t-Goor.

 

 • DOEPA,

  • DOE activiteiten voor Personen met Autisme, te Dessel.

 

 • ERGASIA vzw,

  • Tewerkstellingsproject voor normaal begaafde volwassenen met een stoornis binnen het autismespectrum, te Niel.

 

 • OPSTAP vzw

  • Vereniging voor ouders met een gehandicapt kind, te Bornem.

 

 • RITMICA CAPPENBERG

  • Richt zich op kinderen van 6 tot 14 jaar met een motorische beperking en/of leerstoornissen, te Hove

 

 

 

 • ANKER,

  • OKRA te Mariekerke. OKRA is een vereniging van, voor en door 55-plussers. Je vindt in OKRA tal van mogelijkheden om leeftijdsgenoten te ontmoeten en samen activiteiten te doen. Daarbij krijg je de kans om je talenten te ontplooien, blijf je actief en kan je mee in de steeds evoluerende wereld.

 

 • FC MARIEKERKE vzw, 

  • Voetbalclub FCSMB, De verdere uitbouw van FCS Mariekerke - Branst, de sportieve opleiding van de jongeren en verbetering van de sportinfrastructuur, te Mariekerke.

 

 • HOME EMMAUS vzw,

  • Erkend als tehuis voor werkende doven, bezigheidshome, beschermd wonen en dagcentrum te Ledeberg - Gent.

 

 • O.C. CLARA FEY,

  • Begeleiding van jongeren en volwassenen met een mentale beperking, te St Job in ’t Goor-Brecht.
    

 • SJABI DE WISSEL,

  • Buitengewoon Basisonderwijs De Wissel Sjabi, afd.type 2 (De wijkschool), voor kinderen met een matig tot zware verstandelijke vertraging, te Puurs.
    

 • MPI KOMPAS,

  • Buitengewoon basisonderwijs type 1-2-4 en autisme – internaat en semi internaat, te Sint-Niklaas
    

 • SAMANA,

  • SAMANA is een vereniging van en voor langdurig zieken en gezonden. Samen met duizenden vrijwilligers biedt SAMANA een waaier van activiteiten aan om het sociaal isolement van langdurig zieken te doorbreken en ze te steunen in hun leven met een chronische ziekte te Mariekerke.

 

 • SPIERZIEKTEN VLAANDEREN vzw,

  • Vlaamse vereniging voor neuromusculaire aandoeningen, zelfhulpgroep voor patiënten met een spierziekte, te Melle

 

 

Volgens de statuten van de vzw “Palingfestival” wordt er nooit geld gegeven.

De betaling gebeurt op basis van voorgelegde facturen.